Oznámenie o ukon?ení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov pod?a pôvodného § 15 zákona ?íslo 330/1991 Zb. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Projekt Obce Velušovce  „U Svetlušiek“ podporený Slovenskou agentúrou životného prostredia sumou 5000 Eur v roku 2016 v rámci Programu obnovy dediny.

 -------------------------------------------------------------------------------------