Zástupca starostu:

Marián Cikatricis
THP pracovník

Poslanci:

Andrej Božik
THP pracovnik

Marián Cikatricis
THP pracovník

Karol Medzihradský
šofér

Marek Stanko
výrobný pracovník

Marek Van?o
vysokoškolský pedagóg